Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το Λογιστικό Γραφείο ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, με αξιέπαινη πορεία στον χώρο του και πολύτιμη εμπειρία, παρέχει υψηλής ποιότητας φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες, απευθυνόμενο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ερευνώντας σε βάθος τις ανάγκες των πελατών και ακολουθώντας τις πιο αξιόπιστες μεθοδολογίες, διαθέτει εξελιγμένες λογιστικές προτάσεις, ικανές να ανταπεξέλθουν σε κάθε ιδιαίτερη πρόκληση του σύγχρονου οικονομικού τοπίου. Χάρη στην άριστη κατάρτισή της, η εταιρεία μας αντιμετωπίζει επιτυχώς πολύπλοκα φορολογικά και λογιστικά ζητήματα, προσφέροντας παράλληλα εξειδικευμένες υπηρεσίες σε startups ή νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Εμπειρία

Άμεση Εξυπηρέτηση

Εξειδίκευση Υπηρεσιών

Αφοσίωση στον Πελάτη

Φορολογική Μελέτη

Διερεύνηση Αναγκών

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Μηχανογράφηση
Λογιστηρίου

Χρησιμοποιώντας προηγμένες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής, επιτυγχάνουμε την ορθή καταγραφή, ενημέρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και εμπορικών συναλλαγών σας. Επιλέγοντας το ιδανικότερο μηχανογραφικό σύστημα βάσει των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησής σας, μεγιστοποιούμε την αποδοτικότητα της λογιστικής μονάδας σας.

Φορολογικές Υπηρεσίες | Λογιστικό Γραφείο Καρακατσάνη

Μηχανογράφηση
Λογιστηρίου

Χρησιμοποιώντας προηγμένες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής, επιτυγχάνουμε την ορθή καταγραφή, ενημέρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων και εμπορικών συναλλαγών σας. Επιλέγοντας το ιδανικότερο μηχανογραφικό σύστημα βάσει των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησής σας, μεγιστοποιούμε την αποδοτικότητα της λογιστικής μονάδας σας.

Επίβλεψη
Επιχειρήσεων

Η εταιρεία KARAKATSANI αναλαμβάνει την εμπορική και λογιστική επίβλεψη της επιχείρησής σας, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την εταιρική σας ανάπτυξη. Με ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης και προσήλωσης, αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες σας, παρέχοντας ταυτόχρονα ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επίβλεψη
Επιχειρήσεων

Η εταιρεία KARAKATSANI αναλαμβάνει την εμπορική και λογιστική επίβλεψη της επιχείρησής σας, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την εταιρική σας ανάπτυξη. Με ανεπτυγμένο το αίσθημα ευθύνης και προσήλωσης, αντιλαμβάνεται εγκαίρως τις εξειδικευμένες επιχειρηματικές ανάγκες σας, παρέχοντας ταυτόχρονα ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επίβλεψη Επχειρήσεων | Λογιστικό Γραφείο Καρακατσάνη

Τήρηση Λογιστικών
Βιβλίων

Με την παροχή υπηρεσιών τήρησης των λογιστικών βιβλίων σας, διατηρούμε ενημερωμένες τις οικονομικές πράξεις και λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησής σας, ακριβώς όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, διαχειριζόμαστε τα εταιρικά απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία σας, εισάγοντας τα δεδομένα τους σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα.

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων | Λογιστικό Γραφείο Καρακατσάνη

Τήρηση Λογιστικών
Βιβλίων

Με την παροχή υπηρεσιών τήρησης των λογιστικών βιβλίων σας, διατηρούμε ενημερωμένες τις οικονομικές πράξεις και λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησής σας, ακριβώς όπως ορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, διαχειριζόμαστε τα εταιρικά απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία σας, εισάγοντας τα δεδομένα τους σε ειδικό μηχανογραφικό σύστημα.

Φορολογικές
Υπηρεσίες

Συνδυάζοντας άψογα τη γνώση με τον επαγγελματισμό, η εταιρεία μας γίνεται αρωγός κάθε επιχειρηματικής σας προσπάθειας, μέσω φορολογικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες σας. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει έγκυρη φορολογική πληροφόρηση, ενώ παράλληλα καταρτίζει ολοκληρωμένα φοροτεχνικά πλάνα για την εταιρεία σας.

Φορολογικές
Υπηρεσίες

Συνδυάζοντας άψογα τη γνώση με τον επαγγελματισμό, η εταιρεία μας γίνεται αρωγός κάθε επιχειρηματικής σας προσπάθειας, μέσω φορολογικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες σας. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει έγκυρη φορολογική πληροφόρηση, ενώ παράλληλα καταρτίζει ολοκληρωμένα φοροτεχνικά πλάνα για την εταιρεία σας.

Μηχανογράφηση Λογιστηρίου | Λογιστικό Γραφείο Καρακατσάνη

Διαχείριση Επιχειρηματικού
Κινδύνου

Εντοπίζουμε, εκτιμούμε και ιεραρχούμε πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους, αξιολογώντας προσεκτικά κρίσιμες μεταβλητές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Εναρμονίζοντας την πολυετή πείρα και μεθοδικότητά μας με την έντονη διορατικότητά μας, συμβάλλουμε καθοριστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό σας, μέσα από τις κατάλληλες προβλέψεις και ενέργειες.

Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου | Λογιστικό Γραφείο Καρακατσάνη

Διαχείριση Επιχειρηματικού
Κινδύνου

Εντοπίζουμε, εκτιμούμε και ιεραρχούμε πιθανούς επιχειρηματικούς κινδύνους, αξιολογώντας προσεκτικά κρίσιμες μεταβλητές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Εναρμονίζοντας την πολυετή πείρα και μεθοδικότητά μας με την έντονη διορατικότητά μας, συμβάλλουμε καθοριστικά στον στρατηγικό σχεδιασμό σας, μέσα από τις κατάλληλες προβλέψεις και ενέργειες.

Σύσταση Νομικών
Προσώπων

Το Λογιστικό Γραφείο ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ σάς προσφέρει απόλυτη υποστήριξη κατά την ίδρυση της εταιρείας σας, διεκπεραιώνοντας κάθε διαδικασία που συνεπάγεται η σύσταση νομικού προσώπου. Ενδεικτικά, συγκεντρώνει τα απαραίτητα συστατικά έγγραφα και, ταυτόχρονα, φροντίζει για την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών στοιχείων του σχετικού καταστατικού.

Σύσταση Νομικών
Προσώπων

Το Λογιστικό Γραφείο ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ σάς προσφέρει απόλυτη υποστήριξη κατά την ίδρυση της εταιρείας σας, διεκπεραιώνοντας κάθε διαδικασία που συνεπάγεται η σύσταση νομικού προσώπου. Ενδεικτικά, συγκεντρώνει τα απαραίτητα συστατικά έγγραφα και, ταυτόχρονα, φροντίζει για την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών στοιχείων του σχετικού καταστατικού.

Σύσταση Νομικών Προσώπων | Λογιστικό Γραφείο Καρακατσάνη

Αναζητάτε λύσεις στα φορολογικά ή λογιστικά ζητήματά σας;
Είμαστε στη διάθεσή σας!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Διεύθυνση

Λεωφόρος Ειρήνης 202
Πέραμα Αττικής 18863

Τηλέφωνο

2104411870 | 2104414457
Fax 2104410868

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ

Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης